Ressenya de "Mindfulness y compasión en la relación de ayuda", de María Nabal Vicuña i Luisa Conejos Ara (Coords.)

Ramon
Rosaleny Castell
Inicials: 
R.
ORCID: 
0000-0003-3775-137X
  DOI: https://doi.org/10.32061/RTS2022.223.11
Resum

Les professionals del treball social actuen amb i per a altres persones, especialment en l’àmbit de la relació d’ajuda, i són el recurs més valuós per promoure el canvi i el benestar social. Els efectes de la pandèmia per covid-19 han incrementat la necessitat de dotar-les de recursos tant externs com interns per respondre a les creixents demandes socials sense desgastar l’eficàcia de les seves intervencions. Les intervencions basades en mindfulness (IBM) i compassió estan despertant, des de fa anys, un gran interès en el context internacional del treball social pel seu cada vegada més evident potencial per donar suport a la cura i el desenvolupament professional i reforçar l’eficàcia de les intervencions.

El llibre Mindfulness y compasión en la relación de ayuda, coordinat per Luisa Conejos i María Nabal, resulta d’especial rellevància per a la disciplina i professió del treball social ja que aborda la relació d’ajuda, el mindfulness i la compassió posant de manifest la necessitat del treball que potenciï la cura, la resiliència i la fortalesa interior de les persones per contribuir d’una forma més eficaç a impulsar la justícia i el benestar social.

PDF icon Download article (67.31 KB)
Per a citar: Rosaleny Castell, R. (2022). Ressenya de "Mindfulness y compasión en la relación de ayuda", de María Nabal Vicuña i Luisa Conejos Ara (Coords.). Revista de Treball Social, 223, 173-175. doi:https://doi.org/10.32061/RTS2022.223.11.