Ressenya de "L’Escala de Valoració Sociofamiliar TSO. Fonaments, descripció, validació i instruccions d’ús", de Victor M. Giménez, Carme Guinovart, Eva Rovira i Núria Viñas

Jordi
Riba Cebrián
Inicials: 
J.
ORCID: 
0000-0002-1557-2904
  DOI: https://doi.org/10.32061/RTS2022.223.10
Resum

Sabem que el treball social és una disciplina jove, amb poc més de 100 anys d’experiència, i es té la creença que només és una disciplina pràctica, experiencial i vivencial. Aquest pensament està lluny de la realitat i ho demostra aquest llibre que avui ressenyem i que s’ha de convertir en manual indispensable per a treballadores socials i estudiants de grau de Treball Social.

Les persones autores d’aquesta publicació presenten l’Escala de Valoració Sociofamiliar TSO, que té com a objectiu “permetre al o la professional mesurar de manera fiable i objectiva el grau de risc social de la situació d’una persona gran en un moment temporal concret, en termes d’abast (indicadors afectats) i intensitat (risc per indicador i risc global), mitjançant una primera i breu mirada estructurada a la seva situació social”.

PDF icon Download article (71.82 KB)
Per a citar: Riba Cebrián, J. (2022). Ressenya de "L’Escala de Valoració Sociofamiliar TSO. Fonaments, descripció, validació i instruccions d’ús", de Victor M. Giménez, Carme Guinovart, Eva Rovira i Núria Viñas. Revista de Treball Social, 223, 169-171. doi:https://doi.org/10.32061/RTS2022.223.10.
Referències bibliogràfiques:

González, D. C., Caicoya, A. M., Sánchez, A. F., García, V. A., González, J. G., Palacios, E. D., i García, A. S. (1999). Evaluación de la fiabilidad y validez de una escala de valoración social en el anciano. Atención primaria: Publicación oficial de la Sociedad Española de Familia y Comunitaria23(7), 434-440.

Guinovart, C., Rovira, E., i Rufí, A. (2011). Experiència d’ús i resultats d’una escala de valoració sociofamiliar en ancians: Per part de treballadors socials en serveis socials i sanitaris a la comarca d’Osona. Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya.