Ressenya de "La violencia laboral en las residencias de mayores. ¿Cómo gestionar la agresividad de la persona usuaria?", de Cristina Vidal-Martí

Eva
Carulla Oller
Inicials: 
E.
ORCID: 
s/d
  DOI: https://doi.org/10.32061/ RTS2021.221.10
Resum

El llibre que presento ha estat elaborat per Cristina Vidal-Martí, doctora en Psicologia, graduada en Educació Social i, des de fa uns anys, professora associada al departament de MIDE de la Facultat d’Educació de la Universitat de Barcelona. Aquest treball parteix de la seva tesi doctoral, en què analitza el fenomen de la violència exercida per part de les persones grans institucionalitzades cap als professionals.

L’autora, tal com apunta en la introducció, pretén visibilitzar un fenomen que està present en les organitzacions com és l’acció violenta cap als cuidadors professionals i, en concret, per part del col·lectiu de la gent gran institucionalitzada. L’objectiu és proporcionar coneixements que ajudin a entendre i comprendre per què es produeix aquest fenomen i dotar de competències personals i organitzacionals, tant als professionals com els equips directius, amb la finalitat de prevenir o gestionar la situació quan aquesta acció violenta s’ha produït.

PDF icon Download article (66.85 KB)
Per a citar: Carulla Oller, E. (2021). Ressenya de "La violencia laboral en las residencias de mayores. ¿Cómo gestionar la agresividad de la persona usuaria?", de Cristina Vidal-Martí. Revista de Treball Social, 221, 159-161. doi: https://doi.org/10.32061/ RTS2021.221.10.
Referències bibliogràfiques:

Chappell, D., i Di Martino, V. (2006). Violence at work (3rd ed.). International Labour Office.