Ressenya de "La necesaria mirada ética en Trabajo Social", María Jesús Úriz Pemán (coord.)

Elisa
Abellán Hernández
Inicials: 
E.
ORCID: 
0000-0002-6572-8380
  DOI: 10.32061/RTS2020.218.11
Resum

Aquest llibre, coordinat per M. Jesús Úriz Pemán, compta amb la col·laboració d’autors de reconegut prestigi acadèmic i professional com Joan Canimas, Sarah Banks, Nicanor Ursúa, Alberto Ballestero, Francisco Idareta, Carmen Verde Diego, Juan Jesús Viscarret i la mateixa M. Jesús Úriz.

M. Jesús Úriz és llicenciada en Psicologia i doctorada en Filosofia. Professora titular del Departament de Sociologia i Treball Social de la Universitat Pública de Navarra. Els últims anys, la seva activitat docent s’ha centrat principalment en el Grau de Treball Social i en el Màster d’intervenció social amb individus, famílies i grups. Té nombroses publicacions en l’àmbit del Treball Social, on destaca la seva experiència docent i investigadora.

El llibre, publicat pel Consell General de Treball Social i l’editorial Paraninfo, forma part d’una col·lecció d’assajos, manuals i textos universitaris que pretén posar en relleu els fonamentis de la nostra disciplina.

PDF icon Download article (68.1 KB)
Per a citar: Abellán Hernández, E. (2020). Ressenya de "La necesaria mirada ética en Trabajo Social", María Jesús Úriz Pemán (coord.). Revista de Treball Social, 218, 151-153. doi:10.32061/RTS2020.218.11.
Referències bibliogràfiques:

Bauman, Z. (2010). Vida líquida. Barcelona: Paidós Ibérica.

Rondón García, L. M.; Taboada González, M. L. (2013). Voces para la ética del trabajo social en tiempos trémulos. Madrid: Consejo General de Trabajo Social, Paraninfo (Ensayos, Manuales y Textos Universitarios, 4).

RTS 218
218