Ressenya de "La infancia que queremos. Una agenda para erradicar la pobreza infantil", de Pau Marí-Klose

Josep M.
Torralba Roselló
Inicials: 
J. M.
ORCID: 
0000-0001-7759-2508
  DOI: 10.32061/RTS2019.217.07
Resum

L’autor del llibre es doctor en Sociologia i professor de Sociologia a la Universitat de Saragossa. Ha dirigit l’Alt Comissionat per a la Lluita contra la Pobresa Infantil del Govern a Espanya entre el setembre del 2018 i el març del 2019, i ha estat diputat al Congrés pel PSOE des de l’abril fins al setembre del 2019.

El Dr. Marí-Klose pretén, amb aquest llibre, donar resposta a les següents qüestions que ens proposa per tal que ens interpel·lin:

– Per què ens ha de preocupar la pobresa infantil?
– Què està en joc quan en una societat s’observen uns alts nivells de pobresa infantil?
– Què podem fer per corregir aquest problema?
– Quin és el camí transitable?
– Quins errors podem evitar?

El llibre està estructurat en cinc capítols i un epíleg. En el primer capítol, es conceptualitza la noció de pobresa, s’identifiquen alguns elements comuns en les experiències subjectives de privació material i en les situacions de vulnerabilitat i desavantatge que produeix la pobresa. El segon capítol se centra en la pobresa infantil, s’hi analitzen les tendències al rejoveniment de la pobresa en les llars amb infants posant sota el focus les dinàmiques d’exclusió associades a l’experiència de pobresa infantil que són les responsables dels desavantatges que pateixen els infants. En el tercer capítol, es constata que la pobresa infantil a Espanya és una anomalia sociològica comparada amb la que es dona a la majoria de països europeus, així com la situació socioeconòmica d’altres franges d’edat de la població. Això porta l’autor a revisar els arguments que justifiquen que es prioritzi la lluita contra la pobresa infantil en l’acció pública.

PDF icon Download article (68.58 KB)
Per a citar: Torralba Roselló, J. M. (2019). Ressenya de "La infancia que queremos. Una agenda para erradicar la pobreza infantil", de Pau Marí-Klose. Revista de Treball Social, 217, 131-133. doi:10.32061/RTS2019.217.07.