Ressenya de "El model de prestació dels serveis socials de Catalunya basat en la persona des de la perspectiva local. El sistema organitzatiu i competencial de la postcrisi", de Maria Victòria Forns i Fernández

Maria dels Àngels
Armengol Armengol
Inicials: 
M. A.
ORCID: 
0000-0002-9078-5889
  DOI: 10.32061/RTS2019.216.08
Resum

Davant la certesa de l’impacte que les normes tenen sobre les persones, els professionals i les organitzacions, i més en un moment com l’actual, la professora Forns ens presenta un manual dinàmic d’avaluació normativa que analitza, amb rigor metodològic, la configuració del model de benestar social i del sistema de serveis socials a Catalunya al llarg dels darrers quaranta anys. A través de l’estudi dels seus instruments legals i des d’una posició de coneixement profund del sistema, ens apropa de manera didàctica el contingut jurídic que confegeix el model de prestació dels serveis socials de Catalunya basat en la persona des de la perspectiva local.

Aquest recorregut jurídic permet, entre d’altres, identificar les circumstàncies que sustenten o concorren en l’aprovació d’una norma, així com aprofundir en el model prestacional dels serveis socials a Catalunya i el context legal de la intervenció social.

Per a citar: Armengol Armengol, M. A. (2019). Ressenya de "El model de prestació dels serveis socials de Catalunya basat en la persona des de la perspectiva local. El sistema organitzatiu i competencial de la postcrisi", de Maria Victòria Forns i Fernández. Revista de Treball Social, 216, 139-140. doi:10.32061/RTS2019.216.08.