Ressenya de "Dones en situació de sense llar a la ciutat de Barcelona", de María Virginia Matulič, Adela Boixadós, Irene de Vicente, Paula Abella i Jordi Caïs

Ariadna
Munté Pascual
Inicials: 
A.
ORCID: 
0000-0002-2226-634X
  DOI: 10.32061/RTS2021.220.12
Resum

Al voltant de l’any 380 aC, Plató ens plantejava, a través del conegut mite de la caverna (Plató, 1872), la tendència humana a deixar-se guiar per les aparences en el procés de construcció del coneixement, així com la necessitat d’anar més enllà per descobrir la realitat. Malgrat els avenços científics, alguns fenòmens socials continuen mantenint-se a l’ombra de la caverna platònica en ser explicats mitjançant prejudicis i estereotips forjats al llarg de l’esdevenir històric, com succeeix en el cas del sensellarisme (Cabrera, 2008; Arrels, 2017). Dones en situació de sense llar a la ciutat de Barcelona representa un pas més de la fosca caverna cap a la llum del coneixement sobre el fenomen esmentat. El llibre es basa en una recerca amb perspectiva de gènere que dona visibilitat al sensellarisme femení alhora que aborda la seva especificitat en el context de la Ciutat Comtal. L’estudi presentat és de caràcter qualitatiu i s’ha elaborat amb la col·laboració d’algunes de les principals entitats d’atenció a les persones sense llar de Barcelona, així com amb la participació de les mateixes dones protagonistes d’aquesta mena d’exclusió social.

PDF icon Download article (66.08 KB)
Per a citar: Munté Pascual, A. (2021). Ressenya de "Dones en situació de sense llar a la ciutat de Barcelona", de María Virginia Matulič, Adela Boixadós, Irene de Vicente, Paula Abella i Jordi Caïs. Revista de Treball Social, 220, 191-193. doi:10.32061/RTS2021.220.12.
Referències bibliogràfiques:

Arrels Fundació (2017). Mitos y prejuicios acerca de las personas sin hogar. Recuperat de https://www.arrelsfundacio.org/es/prejuicios/

Cabrera, P. J. (2008). Personas sin hogar. En M. Hernández Pedreño (coord.), Exclusión social y desigualdad. Editum.

FEANTSA (2012). On the Way Home? FEANTSA Monitoring report on Homelessness and Homeless Policies in Europe. European Federation of National Organisations working with the Homeless, AISBL. Recuperat de https://www.feantsa.org/download/on_the_way_home-16908290734892551038.pdf

Federació Internacional de Treball Social (FITS) (2018). Declaració global de principis ètics i d’integritat professional. Assemblea General de la Federació Internacional de Treballadors Socials, Assemblea General de l’Associació Internacional d’Escoles de Treball Social. Recuperat de https://www.ifsw.org/global-social-work-statement-of-ethical-principles

Plató (1872). Obras completas (edició de Patricio de Azcárate). Tom VII. Medina y Navarro Editores. Recuperat de http://www.filosofia.org/cla/pla/img/azf07007.pdf

RTS - 220
220