Ressenya de "Conocer para transformar. Métodos y técnicas de investigación en Trabajo Social", d'Albert Mora Castro

Glòria Maria
Caravantes López de Lerma
Inicials: 
G. M.
Resum

El treball social, així com altres disciplines pròpies de les ciències socials, necessiten una anàlisi rigorosa emparada en el mètode científic per comprendre la realitat social i els fenòmens objecte d’estudi per poder transformar la realitat. L’obra del professor de la Universitat de València, Albert Mora Castro, ens convida a aprofundir com a professionals en els mètodes i tècniques d’investigació social. Al llarg de les pàgines, presenta un ampli relat teòric amb exemples derivats de la praxi professional de l’autor, oferint un ampli ventall de possibilitats que la investigació ens brinda per obtindre respostes a les preguntes derivades de l’exercici professional.

PDF icon Download article (70.88 KB)
Per a citar: Caravantes López de Lerma, G. M. (2021). Ressenya de "Conocer para transformar. Métodos y técnicas de investigación en Trabajo Social", d'Albert Mora Castro. Revista de Treball Social, 221, 163-165. doi: https://doi.org/10.32061/RTS2021.221.11.