Repensant el poder dels professionals del treball social

  Xavier Pelegrí Viaña
Resum

El poder forma part consubstancial del treball social en la mesura que implica l’entramat de relacions socials que produeix la intervenció social. Partint de l’enfocament que proposa Foucault, aquí s’aborda específicament el poder de la professió de treball social i com s’incardina en la pràctica quotidiana. El fil conductor és el binomi saber-poder que, en termes professionals, es llegeix com a disciplinaexercici de la professió. A partir d’això, s’analitzen cinc dimensions en què poden donar-se manifestacions de poder del treball social i que caldria saber gestionar. L’anàlisi acaba, abans de les conclusions, amb una breu incursió en com es pot revertir el sentit negatiu del poder en l’exercici de la professió de treball social.

PDF icon Download article (258.58 KB)
Paraules clau:
Poder, relacions de poder, professió, saber, treball social
Per a citar: Xavier Pelegrí Viaña (2018). Repensant el poder dels professionals del treball social. Revista de Treball Social, 212, .