Reflexions sobre la condició i l’abast del diagnòstic en treball social individualitzat i familiar

  Amaya Ituarte Tellaeche
Resum

A partir del plantejament fundacional de M. Richmond (1917) sobre el lloc central que hauria d’ocupar el diagnòstic en el procés d’atenció psicosocial –un plantejament que es reconeix com a vigent i útil tant teòricament com pràcticament–, s’analitza la condició, importància i fonament del diagnòstic en treball social individualitzat i familiar (casework) i es plantegen algunes de les principals qüestions actuals en relació amb el seu abast, significació i transcendència.

PDF icon Download article (451.81 KB)
Paraules clau:
Diagnòstic, persona en situació, construcció reflexiva interactiva, opinió justificada, responsabilitat del treballador social
Per a citar: Amaya Ituarte Tellaeche (2017). Reflexions sobre la condició i l’abast del diagnòstic en treball social individualitzat i familiar. Revista de Treball Social, 211, .