Per què la intel·ligència artificial transformarà els serveis socials

Toni
Codina Filbà
Inicials: 
T.
ORCID: 
0000-0002-7020-5664
  DOI: 10.32061/RTS2020.219.04
Resum

Estem immersos en una evolució tecnològica imparable, àmplia i profunda, la quarta revolució industrial, que des de fa uns quinze anys, per mitjà del big data i la intel·ligència artificial, està transformant de manera accelerada tots els sectors professionals. Tot i que avui a Catalunya altres sectors que han aprofitat els avantatges de les noves eines tecnològiques intel·ligents estan molt més avançats, en l’àmbit dels serveis socials cada vegada hi ha més iniciatives que intenten aprofitar el potencial de la intel·ligència artificial per enfortir i perfeccionar els serveis públics i els sistemes de benestar, i contribuir a millorar la qualitat de vida dels ciutadans.

Alguns dels beneficis que la intel·ligència artificial aportarà durant els pròxims anys al sistema de serveis socials: més rapidesa, seguretat, eficiència i objectivitat en les decisions professionals; diagnòstics, prescripcions i itineraris eficients i de qualitat per a les persones; personalització de les intervencions, amb la possibilitat d’oferir recomanacions individualitzades i proactives; empoderament i versatilitat dels professionals; més suports per a l’autonomia personal i la vida independent, i més flexibilitat i diversitat habitacional; enfortiment de les polítiques preventives; enfortiment de l’acció comunitària per a l’ajuda mútua, l’autoorganització i la participació; més bona planificació dels serveis i dels equips professionals; més eficiència econòmica; avaluació en temps real de l’impacte social dels programes i les intervencions. En una societat molt més complexa, amb noves exigències i noves formes de vulnerabilitat social, innovar en serveis socials en aquesta direcció ja no és una opció, sinó una necessitat.

PDF icon Download article (145.54 KB)
Paraules clau:
Serveis socials, benestar, intel·ligència artificial, big data, algoritmes
Per a citar: Codina Filbà, T. (2020). Per què la intel·ligència artificial transformarà els serveis socials. Revista de Treball Social, 219, 85-98. doi:10.32061/RTS2020.219.04.
Referències bibliogràfiques:

Ajuntament de Mataró. (2019). Presentació Gavius. Recuperat de https://www.youtube.com/watch?v=ghsL11TRViI

Ara. Suplements. (19 de desembre de 2015). Biblioteques intel·ligents. El servei de biblioteques i bibliobusos s’adapten als canvis tecnològics. Recuperat de https://www.ara.cat/suplements/Biblioteques-intelligents_0_1488451155.html

Autoritat Catalana de Protecció de Dades. (2020). Intel·ligència artificial. Decisions automatitzades a Catalunya. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Recuperat de https://apdcat.gencat.cat/web/.content/04-actualitat/noticies/documents/...

Batlle-Montserrat, J., Delannoy, M., Kerr, S., i Van Cleemput, E. (2020). La intel·ligència artificial a les ciutats. Revista Idees, 48. Recuperat de https://revistaidees.cat/la-intelligencia-artificial-a-les-ciutats/

Comissió Europea. (2018). Inteligencia artificial para Europa. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económic y Social Europeo, y al Comité de las Regiones. Recuperat de https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC023...

Fantova, F. (2020). Els serveis socials davant la intel·ligència de grans quantitats de dades. En Fundació iSocial, Big Data i Serveis Socials. Preveure i anticipar-nos a les necessitats socials. Recuperat de https://isocial.cat/wp-content/uploads/2020/05/F.Fantova-2020-big-data-i...

Fundació iSocial. (2020). Banc d’innovacions en acció social. Recuperat de https://isocial.cat/coneixement/innovacions/

Hurley, D. (2 de gener de 2018). Can an algorithm tell when kids are in danger? The New York Times. Recuperat de https://www.nytimes.com/2018/01/02/magazine/can-an-algorithm-tell-when-k...

López de Mántaras, R. (24 de gener de 2017). Diez cosas que la inteligencia artificial puede hacer por ti. El País. Recuperat de https://elpais.com/elpais/2017/01/24/talento_digital/1485284777_722413.html

Metadata. El digital de Tecnologia en Català. (13 de juliol de 2020). Intel·ligència artificial contra la covid-19 al metro de Barcelona. Recuperat de https://www.metadata.cat/noticia/145/intelligencia-artificial-covid-metr...

Schwab, K. (14 de gener de 2016). The Fourth Industrial Revolution: what it means and how to respond. World Economic Forum. Recuperat de https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-fourth-industrial-revolution-...

Terribas, N. (2020). La perspectiva ètica i els drets dels ciutadans. En Fundació iSocial, Big Data i Serveis Socials. Preveure i anticipar-nos a les necessitats socials (p. 17-21). Recuperat de https://isocial.cat/wp-content/uploads/2020/05/Document-final-Big-Data.pdf