Projecte Horta Comunitària de Ca n’Anglada

  Ramon Petit Estrenjer
Resum

En aquest article es presenta el projecte d’Horta comunitària de Ca n’Anglada, el seu procés de definició i implantació, i les vicissituds cronològiques per tal que aquest fos i sigui una realitat. Es posa l’accent en l’aspecte comunitari del projecte, que és on recauen tant els objectius que es plantegen com l’èxit dels resultats obtinguts. Com tot projecte, és viu i està subjecte a l’avaluació contínua, aquest és el repte i alhora la seguretat que ens fa no deixar de regar-lo, adobar-lo i vetllar-lo per les inclemències que el poden fer malbé.

PDF icon Download article (2.24 MB)
Paraules clau:
Comunitari, barri, horta, serveis socials i participació
Per a citar: Ramon Petit Estrenjer (2014). Projecte Horta Comunitària de Ca n’Anglada. Revista de Treball Social, 203, .