Professionalització i formació de treball social a Tunísia: perspectiva històrica i situació actual

  Paula Durán Monfort
Resum

Aquest article pretén abordar el naixement del treball social a Tunísia tenint en compte les transformacions que ha viscut el país a nivell polític, econòmic i social des del segle XIX fins a l’actualitat. Un passat i un present que ha estat fortament marcat per l’experiència colonial, on el sistema econòmic ha estat impulsat per una agenda internacional que ha determinat en cada moment la dinàmica social i la política duta a terme per l’Estat per fer front als problemes que plantejava la societat. Un esdevenir que també ha influït de manera important en la professionalització del treball social i en la institucionalització de la seva formació.

PDF icon Download article (3.68 MB)
Paraules clau:
Tunísia, context historicopolític, treball social, política social, formació
Per a citar: Paula Durán Monfort (2014). Professionalització i formació de treball social a Tunísia: perspectiva històrica i situació actual. Revista de Treball Social, 202, .