Potencialitats i límits de l’acció comunitària com a estratègia empoderadora en el context de crisi actual

  Ernesto Morales Morales
  Oscar Rebollo Izquierdo
Resum

Vivim moments de crisi que es dibuixen com a estructurals a llarg termini, en els quals es posa de manifest la incapacitat de l’Estat per donar resposta a les demandes socials. Un canvi d’època que necessita noves respostes, en què es qüestiona clarament el paper que han tingut i hauran de tenir les institucions, els professionals de l’acció social i la població en la recerca i posada en funcionament de solucions. L’acció comunitària i l’empoderament de la població poden tenir un paper determinant a l’hora d’impulsar noves respostes i/o preservar drets existents; d’aquí l’interès per identificar-ne les potencialitats i els límits.

PDF icon Download article (257.93 KB)
Paraules clau:
Treball social comunitari, acció comunitària, empoderament, crisi, autogestió
Per a citar: Ernesto Morales Morales, Oscar Rebollo Izquierdo (2014). Potencialitats i límits de l’acció comunitària com a estratègia empoderadora en el context de crisi actual. Revista de Treball Social, 203, .