Parlem amb l’Hble. Sr. Carles Campuzano i Canadés

Consell de Redacció RTS
Resum

Amb motiu d’aquest número especial commemoratiu dels 40 anys del Col·legi, i a suggeriment del Consell Assessor de l’RTS, recuperem la secció d’entrevistes que la revista va tenir en diferents etapes.

Ens ha semblat molt oportú reprendre aquesta secció amb una entrevista al conseller de Drets Socials, l’Honorable Senyor Carles Campuzano i Canadés. Agraïm l’acollida del conseller al seu despatx per mantenir-hi una conversa i traslladar-li les inquietuds de les professionals, i que ens ha permès conèixer de primera mà quines són les accions més estratègiques que des de la conselleria es duran a terme els propers anys.

Vídeo de l'entrevista

PDF icon Download article (985.98 KB)
Per a citar: Consell de Redacció RTS, (2023). Parlem amb l’Hble. Sr. Carles Campuzano i Canadés. Revista de Treball Social, 225, 211-226.