Obertament: un projecte de lluita i empoderament en salut mental. Lluitar contra l’exclusió des de la pròpia vivència

  Noelia Sotus Ramon
Resum

Aquest article presenta l’experiència d’una entitat de lluita contra l’estigma i la discriminació en salut mental, tot posant el focus en la participació de les persones amb trastorn mental. El repte en aquests anys d’arrencada del projecte ha estat desplegar una campanya de sensibilització adreçada a la societat catalana i, a la vegada, desenvolupar una estructura de participació coherent amb la missió de l’entitat.

PDF icon Download article (2.32 MB)
Paraules clau:
Organització, participació, activisme, trastorn mental
Per a citar: Noelia Sotus Ramon (2014). Obertament: un projecte de lluita i empoderament en salut mental. Lluitar contra l’exclusió des de la pròpia vivència. Revista de Treball Social, 203, .