Nous veïns, noves oportunitats

Marta
Fité Avellana
Inicials: 
M.
Bet
Bàrbara Sirera
Inicials: 
B.
Resum

Els serveis socials d’atenció primària tenen diverses metodologies per atendre els ciutadans que es posen a l’abast de les necessitats detectades i del diagnòstic que calgui fer.

Aquest article presenta una experiència de treball comunitari en una zona concreta de Barcelona, la Zona Nord de Nou Barris, que té unes característiques concretes i en la qual el treball en xarxa i conjunt entre serveis ha estat un valor propi de la zona, que ha permès intervenir en la realitat social d’una manera més global. Fruit d’aquesta aposta, es crea el Pla Comunitari de la Zona, amb l’objectiu d’unir esforços de professionals, serveis, entitats i veïns per millorar el benestar dels ciutadans del territori.

Amb l’arribada de nous veïns provinents d’altres països, es va plantejar l’afectació que tenia en els serveis, les entitats i en el territori, i la necessitat de crear un espai de reflexió, participació i acció que derivà en la constitució de la Taula d’Immigrants, en la qual participà un professional del centre de serveis socials. Aquesta situació també va posar en evidència la necessitat de l’equip de treball del centre de validar aquesta iniciativa com una alternativa útil per a la seva praxi diària. Finalment, es pretén aportar una mirada pràctica sobre l’oportunitat que pot tenir un procés de participació ciutadana per oferir una mirada conjunta i un abordatge diferent de les necessitats socials.

PDF icon Download article (75.34 KB)
Paraules clau:
Immigració, participació, treball social comunitari, oportunitats, diagnòstic participatiu
Per a citar: Fité Avellana, M., Bàrbara Sirera, B. (2023). Nous veïns, noves oportunitats. Revista de Treball Social, 225, 131-136.