Migracions internacionals femenines i noves formes d’organització del treball informal de cura

  Esther Albesa Jové
Resum

Aquest escrit té per objecte explorar algunes de les principals aportacions teòriques dels últims anys, que analitzen i intenten explicar l’increment de les migracions internacionals femenines lligades a les noves estratègies d’organització de la cura social als països del sud d’Europa. Són migracions també vinculades, com veurem, a un context de globalització del treball, a la crisi del model informal de cura i a un increment de la mercantilització i refamiliarització de les polítiques socials.

Paraules clau:
Migracions internacionals femenines, crisis del model informal de cura, polítiques socials públiques, cures de llarga durada, dependència
Per a citar: Esther Albesa Jové (2015). Migracions internacionals femenines i noves formes d’organització del treball informal de cura. Revista de Treball Social, 206, .