Mètode i modalitats del treball social de grup

Teresa
Rossell Poch
Inicials: 
T.
Resum

L’article planteja algunes consideracions sobre la metodologia del treball social. Proposa unes modalitats o classificació del treball social de grup, relacionada amb els objectius genèrics de la intervenció i vinculada a l’abordatge tècnic de cada modalitat. Es plantegen els criteris indispensables per organitzar un grup, i es descriuen els fenòmens més característics de les etapes del procés grupal relacionades amb els objectius específics de cada experiència.

PDF icon Download article (146.55 KB)
Paraules clau:
Mètode de treball social de grup, modalitats, abordatges tècnics, procés grupal
Per a citar: Rossell Poch, T. (2023). Mètode i modalitats del treball social de grup. Revista de Treball Social, 225, 167-181.
Referències bibliogràfiques:

BROWN, A. Groupwork. Adershot. Gower, 1986.: ISBN: 9780566051982.

GRINBERG, L. Introducción a las ideas de Bion. Buenos Aires: Nueva Visión, 1986. ISBN: 9789506021153.

HEAP, K. Psicoterapia de grupo: proceso y acción. Madrid: Paraninfo, 1981. ISBN: 9788428311038.

KISNERMAN, N. Servicio Social de Grupo. Buenos Aires: Humanitas, 1969. ISBN: 9505820240.

KONOPKA, G. Trabajo social de grupo. Madrid: Euramérica, 1968. ISBN: 9788424001582.

NORTEN, H. Clinical social work. Nueva York: Columbia University Press, 1982.

RED, N. de la. “La metodología del trabajo social desde el marco de las ciencias sociales”, en Cuadernos Andaluces de Bienestar Social, núm. 8 (2000). Pàg. 9-32. ISSN: 1138-1035.

ROSSELL, T. “Trabajo social de grupo: grupos socioterapéuticos y grupos socioeducativos”, en Cuadernos de Trabajo Social, núm. 11 (1998). Pàg. 103-122. ISSN: 0214-0314.

ROSSELL, T. y ALEGRE, R. “Trabajo social con grupos de personas usuarias de los servicios de bienestar social”, en Trabajo Social y Salud (2013). Pág. 67-94. ISSN: 1130-2976.

SHULMAN, L. The Skills of Helping: Individuals, Families and Groups. Itasca, Illinois: Peacock, 1992. ISBN: 9780495506089.