Mètode i modalitats del treball social de grup

  Teresa Rossell Poch
Resum

L’article planteja algunes consideracions sobre la metodologia del treball social. Proposa unes modalitats o classificació del treball social de grup, relacionada amb els objectius genèrics de la intervenció i vinculada a l’abordatge tècnic de cada modalitat. Es plantegen els criteris indispensables per organitzar un grup, i es descriuen els fenòmens més característics de les etapes del procés grupal relacionades amb els objectius específics de cada experiència.

PDF icon Download article (180.34 KB)
Paraules clau:
Mètode de treball social de grup, modalitats, abordatges tècnics, procés grupal
Per a citar: Teresa Rossell Poch (2019). Mètode i modalitats del treball social de grup. Revista de Treball Social, 201, .