Manar per fer polítiques socials justes

  Mercè Martínez i Llopis
Resum

El fet d’introduir la professió en el món de la política té una sola mirada i és positiva, poder intervenir en la gestió, prendre decisions, ens dona l’oportunitat de mostrar les capacitats i habilitats que tenim davant la transferència de valors i coneixements, i alhora ens permet fomentar els drets humans i la dignitat de les persones perquè representa afavorir la igualtat i la inclusió davant d’una societat capitalista que destina pocs recursos econòmics a aquest fi.

PDF icon Download article (263.66 KB)
Paraules clau:
Manar, poder, neutralitat, reconeixement, lideratge, justícia social
Per a citar: Mercè Martínez i Llopis (2018). Manar per fer polítiques socials justes. Revista de Treball Social, 212, .