Lliçons apreses: eines de coneixement, innovació i transformació de les organitzacions

Manel
Muntada Colell
Inicials: 
M.
ORCID: 
0000-0002-5093-0017
  DOI: 10.32061/RTS2020.219.03
Resum

Un projecte, un període o un moment com el de la crisi actual és sempre una oportunitat extraordinària perquè les organitzacions transformin les actuacions en coneixement i aprenguin com fan les coses.

Però hi ha la possibilitat de fer més estables aquests aprenentatges i de convertir-los en veritables lliçons apreses per a l’organització si es fa una anàlisi conscient i col·lectiva del que ha succeït, de les decisions que s’han pres, de les actuacions que s’han dut a terme, dels resultats que s’han obtingut i del que la situació ha posat de manifest i que, en altres circumstàncies, més habituals i quotidianes, no és fàcil de veure.

De les diferents formes d’aprenentatge organitzacional, la metodologia per a l’obtenció de lliçons apreses és de les més senzilles i completes, ja que està pensada per ser instal·lada en el dia a dia de la vida dels equips, integrant, en la cultura de l’organització, l’hàbit de la millora contínua i la innovació.

PDF icon Download article (118.82 KB)
Paraules clau:
Coneixement, innovació, lliçons apreses, transformació, canvi
Per a citar: Muntada Colell, M. (2020). Lliçons apreses: eines de coneixement, innovació i transformació de les organitzacions. Revista de Treball Social, 219, 73-84. doi:10.32061/RTS2020.219.03.
Referències bibliogràfiques:

Bartra, R. (2006). Antropología del cerebro. València: Pre-textos.

Clark, A., i Chalmers, D. (2011). La mente extendida. Oviedo: Krk Ediciones.

Hernando, A. (2012). La fantasía de la individualidad. Buenos Aires, Argentina: Katz Editores.

Milton, N. (2 de juny de 2020). 6 benefits of reflective team learning. Knoco stories. Recuperat de: http://www.nickmilton.com/2020/06/6-benefits-of-reflective-team-learning...

Muntada, M. (2020). La conversación como elemento natural de transferencia de conocimiento y transformación organizativa. En J. Gairín Sallán, C. I. Suárez i A. Díaz-Vicario (ed.), VI Congreso Internacional EDO (p. 180-187). Barcelona: Universitat Aut.noma de Barcelona.

Muntada, M. (17 d’octubre de 2020). La importancia del sistema de creencias. Blog de la Red de Consultoría Artesana. Recuperat de: https://www.consultoriaartesana.net/ la-importancia-del-sistema-de-creencias/

Taleb, N. N. (2012). Antifrágil: las cosas que se benefician del desorden. Barcelona: Paidós.

Wilson, R. A. (2004). Boundaries of Mind: The individual in the Fragile Sciences. Canbridge: Cambridge University Press