L’informe social en el marc de l’Administració de Justícia: l’informe social forense o pericial

  Laura Crous i Gonzàlez
Resum

Aquest article vol reconèixer el valor de l’informe social com a eina documental pròpia del treball social i establir les diferències i els límits d’aquest informe amb l’informe social pericial o forense quan ens és requerit pels òrgans de l’Administració de Justícia com a prova dins d’un procediment judicial. Així mateix, es reconeix el valor legal de l’informe social pericial o forense dins de l’Administració de Justícia.

PDF icon Download article (1.04 MB)
Paraules clau:
Informe social, informe social pericial, informe social forense, valor legal, dictamen tècnic, requeriment judicial
Per a citar: Laura Crous i Gonzàlez (2015). L’informe social en el marc de l’Administració de Justícia: l’informe social forense o pericial. Revista de Treball Social, 204, .