Les TIC i el treball comunitari amb joves

  Alexandra Bozonet
Resum

Aquest article explica l’experiència de treball comunitari amb joves al barri del Raval de Barcelona fent ús de les TIC com a eina d’intervenció social i educativa. Diferents accions amb aquestes eines ens permeten generar noves oportunitats i joves més autònoms i compromesos.

PDF icon Download article (1.69 MB)
Paraules clau:
Participació, comunitat, joves, treball en xarxa, TIC
Per a citar: Alexandra Bozonet (2014). Les TIC i el treball comunitari amb joves. Revista de Treball Social, 203, .