Les persones vulnerables centren la tasca del Síndic

  Rafael Ribó
Resum

La protecció de les persones més vulnerables és una prioritat per a la institució del Síndic, que el 2015 va rebre un 30% de queixes vinculades a l’àmbit social. Els ajustos econòmics dels últims anys han afectat severament les polítiques socials, fins al punt de posar en risc l’estat del benestar. La manca de solucions àgils ha anat, any rere any, agreujant problemes de difícil solució, com ara la gestió de la renda mínima d’inserció, la malnutrició infantil, l’atur de majors de 45 anys o la dotació de recursos per a persones grans. El context actual és ideal per assentar les bases d’un model polític basat en els drets socials, els principis d’igualtat d’oportunitats i de memòria democràtica.

PDF icon Download article (2.07 MB)
Paraules clau:
Defensa de drets, Síndic, igualtat d’oportunitats, vulnerables, estat del benestar, RMI, malnutrició infantil, atur, gent gran
Per a citar: Rafael Ribó (2016). Les persones vulnerables centren la tasca del Síndic. Revista de Treball Social, 207, .