L’empoderament com a estratègia de transformació política i social

  Gemma Altell Albajes
Resum

Constatem manifestacions actuals de l’empoderament ciutadà i, a continuació, passem a fer una revisió històrica de com ha anat evolucionant el concepte d’empoderament fins a arribar al moment actual. Aquest repàs històric s’atura en tres etapes: la superació de l’assistencialisme, la presa de consciència dels drets individuals i col. lectius i l’empoderament al servei de la transformació col.lectiva. Però cal diferenciar el concepte clàssic de poder vinculat al sotmetiment amb l’empoderament que ens permet atorgar poder a les persones. Aquí cal reflexionar sobre quin paper ha tingut el feminisme en la definició i l’estratègia de l’empoderament. L’entenem com un concepte eminentment feminista. La teoria feminista defensa els drets de les dones i l’equitat d’homes i dones en totes les esferes de la vida. L’empoderament ha estat, doncs, central i, alhora, ha retroalimentat el concepte. Un bon exemple ha estat el dret a vot de les dones. En els casos dels col. lectius que han patit major vulneració de drets ha estat especialment important i transformador aquest canvi de paradigma en la mirada i en l’acció social. Així mateix és central el paper de la tecnologia en l’empoderament polític actual. Cal, però, analitzar les limitacions del concepte d’empoderament i els riscos del miratge de l’empoderament.

PDF icon Download article (243.99 KB)
Paraules clau:
Empoderament, incidència política, lideratge, feminismes, democràcia, política, opressió, acció social, tecnologia
Per a citar: Gemma Altell Albajes (2018). L’empoderament com a estratègia de transformació política i social. Revista de Treball Social, 212, .