L’atenció de situacions de final de vida des del treball social

  Anna Novellas Aguirre de Carcer
Resum

L’article fa un recorregut sobre l’evolució de l’atenció als processos de final de vida des de la seva implementació al llarg de la història. Primerament amb el desenvolupament de programes d’atenció pal. liativa, fins al moment actual en què l’atenció pal. liativa passa a ser un model d’atenció i es parla de forma més generalitzada de l’atenció dirigida a les situacions de malaltia avançada i, més concretament, de final de vida. En aquesta evolució la figura del treballador social també ha fet un avançament en el desenvolupament de les seves tasques. I finalment es fan propostes de millora en funció del progrés de la disciplina del treball social en ella mateixa.

PDF icon Download article (266.04 KB)
Paraules clau:
Final de vida, vulnerabilitat social i treball social
Per a citar: Anna Novellas Aguirre de Carcer (2017). L’atenció de situacions de final de vida des del treball social. Revista de Treball Social, 210, .