L’associació Dret a Morir Dignament: trentaquatre anys d’història i un present molt actiu

  Isabel Alonso Dávila
Resum

En aquest article es repassa primer, d’una manera molt breu, la història de l’associació Dret a Morir Dignament (DMD), a partir d’una cronologia que ens porta des de la seva fundació el 1983 fins al 2003. A continuació, es relaciona aquesta història amb la consecució d’alguns drets que ja tenim per a morir més dignament: el dret a fer un DVA, el dret a rebutjar un tractament, etc. Després s’assenyalen els drets per a morir més dignament que encara no hem aconseguit, i pels que DMD continua lluitant: l’eutanàsia i el suïcidi mèdicament assistit, per acabar citant els serveis que ofereix l’associació DMD-Cat i la seva estructura de funcionament.

PDF icon Download article (260.48 KB)
Paraules clau:
Mort, dignitat, Dret a Morir Dignament, Document de Voluntats Anticipades (DVA), eutanàsia, suïcidi mèdicament assistit
Per a citar: Isabel Alonso Dávila (2017). L’associació Dret a Morir Dignament: trentaquatre anys d’història i un present molt actiu. Revista de Treball Social, 210, .