L’acompanyament a persones malaltes i els seus familiars en processos de final de vida

  Mercè Riquelme Olivares
Resum

L’atenció a les persones malaltes en processos de final de vida inclou l’acompanyament professional dels seus familiars. La malaltia apareix en un moment determinat del cicle vital familiar i exigeix una adaptació brusca a la nova situació i a les exigències que emergeixen de les noves necessitats a cobrir. El sistema familiar es converteix en més vulnerable quan un dels seus membres pateix i es contempla la possibilitat de la seva mort. La tasca del treballador social s’ha de centrar en l’impacte i en les repercussions que la malaltia produeix i atendre’ls entenent i respectant les actituds, les creences i els estils de vida de les persones malaltes i dels seus familiars.

PDF icon Download article (258.2 KB)
Paraules clau:
Treball social, cures pal. liatives, família, fi de vida
Per a citar: Mercè Riquelme Olivares (2017). L’acompanyament a persones malaltes i els seus familiars en processos de final de vida. Revista de Treball Social, 210, .