L’acompanyament als professionals que treballen amb les persones que es troben en el procés de morir i amb les seves famílies

  Helena García-Llana
  Rocío Rodríguez-Rey
Resum

Els professionals que treballen amb persones al final de la seva vida i amb les seves famílies estan exposats a un context laboral en què es duen a terme tasques gens fàcils, com acompanyar els familiars d’un pacient després de la seva mort. En aquest context no és infreqüent que els professionals pateixin conseqüències psicològiques negatives, com el burnout o el desgast per empatia. L’objectiu d’aquest article serà exposar els riscos i les oportunitats dels professionals que treballen amb persones que es troben en el procés de morir i les seves famílies i, sobretot, presentar eines que, des de la psicologia clínica i de la salut, puguin minimitzar aquests riscos des d’un enfocament preventiu. En concret ens centrarem en la comunicació i l’autoregulació emocional.

PDF icon Download article (266.12 KB)
Paraules clau:
Cures pal.liatives, final de vida, professionals sanitaris, burnout, autocura, comunicació, autoregulació emocional, Mindfulness
Per a citar: Helena García-Llana, Rocío Rodríguez-Rey (2017). L’acompanyament als professionals que treballen amb les persones que es troben en el procés de morir i amb les seves famílies. Revista de Treball Social, 210, .