L’acció social tracta la persona perquè és “necessitada”. La professió de treball social richmondiana tracta el “necessitat” perquè és persona

  Lourdes Barriga Muñoz
Resum

Només el fet de trencar amb l’acció social va permetre Mary Richmond endinsar-se en l’“ésser humà”, descobrir la seva vida quotidiana i el seu ésser: “PERSONA”. L’acció social ha emprat moltes denominacions especials, com ara: “pobre”, “exclòs/a”, “marginat/da”, com si hi pogués haver un terme que no suposés segregació i desigualtat. Per això enfronto totes dues denominacions: “necessitat/da”, enfront de “persona”. Per tot el que es descobreix a l’obra d’aquesta dona, Richmond, crec que hem estat receptores d’un descobriment transcendental no només per a la professió, sinó per a la vida mateixa: la natura de la vida quotidiana, un aspecte de la vida el desconeixement del qual ens afecta tots, perquè la ciència encara no ha pogut desvetllar-ne les entranyes. Mary Richmond ens ha fet hereves d’un compromís que inclou no només completar la troballa de tot el que signifiquen les relacions socials a la vida quotidiana, de manera que aquest descobriment en l’àmbit individual i en l’àmbit col.lectiu, sinó, a més, exercir una professió que promogui i faciliti que la persona pugui fer ús dels recursos que la societat ha creat per al desenvolupament de la seva personalitat i el perfeccionament de les seves relacions socials a la vida quotidiana.

PDF icon Download article (247.34 KB)
Paraules clau:
Vida quotidiana, relacions socials, diferències individuals, el jo ampliat, l’evidència
Per a citar: Lourdes Barriga Muñoz (2017). L’acció social tracta la persona perquè és “necessitada”. La professió de treball social richmondiana tracta el “necessitat” perquè és persona. Revista de Treball Social, 211, .