L’abús de poder en treball social: avaluació de les propietats mètriques del Qüestionari de Violència a l’Usuari (C-IVU)

  Francisco Idareta Goldaracena
Resum

En l’actualitat, gairebé no hi ha instruments validats que mesurin l’abús de poder que els professionals de la intervenció social poden exercir i exerceixen sobre els usuaris. En aquest fet radica la novetat i originalitat de la nostra aportació, ja que l’objectiu d’aquest article d’investigació consisteix a validar el Qüestionari per a la detecció de l’Índex de Violència a l’Usuari (C-IVU) (IDARETA, 2014).2 La mostra està composta per 269 alumnes de 2n i 3r del Grau de treball social de la Universitat Pública de Navarra als quals se’ls va administrar el qüestionari durant el curs 2016- 2017. Després de realitzar l’estudi de la fiabilitat i de la validesa del qüestionari, s’obté una alta puntuació de fiabilitat de 0,8 i es pot explicar aproximadament el 54% de la variància total, la qual cosa és un resultat acceptable. D’aquesta manera, es comprova que el C-IVU és un instrument professional vàlid i fiable per mesurar la violència a l’usuari en la intervenció social.

PDF icon Download article (319.15 KB)
Paraules clau:
Qüestionari, abús de poder, treball social, ètica de les professions, mala praxi
Per a citar: Francisco Idareta Goldaracena (2018). L’abús de poder en treball social: avaluació de les propietats mètriques del Qüestionari de Violència a l’Usuari (C-IVU). Revista de Treball Social, 212, .