La vinculació de la salut amb les entitats socials

  M. Mercè Canet Ponsa
  Nuria Rodríguez Ávila
Resum

Encara que antigament la salut i la beneficència estaven íntimament lligades, encara hi ha prestacions sanitàries bàsiques que no estan catalogades en el sistema de salut i que es converteixen en prestacions socials per a les persones amb recursos escassos, per la qual cosa perden la categoria de sanitàries. A pesar que al nostre país la salut apareix com un dret, perquè poden oferir-se cobertures sanitàries de caràcter universal, les polítiques socials que s’han desenvolupat fins avui sobre aquest tema no han aconseguit eliminar l’exclusió i les desigualtats socials en l’accés a determinades prestacions sanitàries bàsiques.

PDF icon Download article (210.6 KB)
Paraules clau:
Salut, beneficència, estat del benestar i polítiques socials
Per a citar: M. Mercè Canet Ponsa, Nuria Rodríguez Ávila (2018). La vinculació de la salut amb les entitats socials. Revista de Treball Social, 214, .