La venda ambulant no autoritzada als carrers de Barcelona. Límits i potencialitats de la intervenció social

  Albert Sales Campos
  Tatiana Guerrero Muñoz
Resum

A partir de la problemàtica de la modalitat de venda popularment anomenada “top manta”, l’Ajuntament de Barcelona va posar en marxa, l’estiu del 2015, un paquet de mesures socials dirigides a lluitar contra l’exclusió administrativa que viuen la majoria dels venedors i venedores. En aquest article es presenta la diagnosi prèvia al disseny de les actuacions, es descriuen els projectes iniciats i es plantegen les dificultats i els aprenentatges d’un procés que ja fa prop de dos anys que està en funcionament. Fer explícites les limitacions de la intervenció social en situacions d’exclusió administrativa evidencia el carreró sense sortida de la gestió global dels moviments migratoris. Ser conscients d’aquestes limitacions fa encara més imprescindible cercar les escletxes que permetin a les persones que han arribat i que seguiran arribant a les ciutats europees trencar amb les fronteres quotidianes.

PDF icon Download article (259.16 KB)
Paraules clau:
Venda ambulant, top manta, immigració, espai públic, intervenció social
Per a citar: Albert Sales Campos, Tatiana Guerrero Muñoz (2017). La venda ambulant no autoritzada als carrers de Barcelona. Límits i potencialitats de la intervenció social. Revista de Treball Social, 211, .