La recerca en el treball social per identificar la vulneració de drets socials

  Teresa Bermúdez
  Mercè Darnell
  Marta Plujà
Resum

Impregnada dels valors de justícia, solidaritat i responsabilitat social que es desprenen de la Doctrina Social de l’Església, l’acció social de Càritas Diocesana de Barcelona pretén, des dels seus orígens, la satisfacció de les necessitats humanes bàsiques i la distribució equitativa dels recursos materials. Per fer-ho, partim del coneixement de les realitats de la pobresa i l’exclusió, mirem d’identificar-ne les causes i fem denúncia profètica de les injustícies per intentar assolir una societat més justa. Aquest coneixement sorgeix de la recerca feta a diferents nivells: analitzant el context, a partir de les dades de les persones ateses, comptant amb la veu experta de col.laboradors externs, però sempre enfocada a lluitar pels drets fonamentals en sentit ampli i a garantir l’exercici d’aquests drets per part de tothom, també de les persones més vulnerables.

PDF icon Download article (2.98 MB)
Paraules clau:
Recerca, drets socials, drets humans, justícia, igualtat
Per a citar: Teresa Bermúdez, Mercè Darnell, Marta Plujà (2016). La recerca en el treball social per identificar la vulneració de drets socials. Revista de Treball Social, 207, .