La promoció de l’autonomia personal i l’atenció a la dependència. De la creació d’un dret social al seu desmantellament

  Montserrat Pérez Escobar
  Encarna Torres Aguilera
  Núria Barjola Tornos
  Lidia Obama López
  Maria Gonzalez Capilla
  Vanessa Gonzalez Gonzalez
Resum

Amb aquest article es vol fer visible l’evolució de la Llei de Dependència, des del seu ideari com a tercer pilar de l’estat del benestar fins a l’actualitat, passant per tot el seu desplegament amb una pèrdua progressiva dels drets socials de tots els ciutadans. En el primer apartat es pot trobar l’inici de la llei amb els seus objectius i expectatives, després es fa una anàlisi de com ha sigut la seva evolució al llarg dels anys, i com s’ha anat publicant decret rere decret per garantir la sostenibilitat econòmica tot afectant, però, els drets de les persones en situació de dependència. Per finalitzar, volem oferir unes conclusions per tal de garantir el manteniment de la llei, prendre accions de millora i conscienciar de la importància del dret subjectiu i universal, el “leitmotiv” del naixement de la llei.

PDF icon Download article (2.25 MB)
Paraules clau:
Dependència, autonomia, dret subjectiu, universalitat, Sistema Català d’Autonomia i Atenció a la Dependència (SCAAD)
Per a citar: Montserrat Pérez Escobar, Encarna Torres Aguilera, Núria Barjola Tornos, Lidia Obama López, Maria Gonzalez Capilla, Vanessa Gonzalez Gonzalez (2016). La promoció de l’autonomia personal i l’atenció a la dependència. De la creació d’un dret social al seu desmantellament. Revista de Treball Social, 207, .