La posició dels professionals davant la vulnerabilitat dels subjectes i dels drets socials

  José Leal Rubio
Resum

Els professionals són un instrument clau en el desenvolupament de les polítiques i els drets socials. Col. laboren amb els subjectes en la disminució del seu patiment i en l’augment de la seva capacitat per afrontar els efectes de les crisis, que estan provocant un increment de la desigualtat i de la vulnerabilitat. Les pràctiques professionals han d’estar basades en valors, comptar amb la participació dels subjectes, afavorir la vida en comú i el desenvolupament col. lectiu.

PDF icon Download article (3.07 MB)
Paraules clau:
Vulnerabilitat, subjecte, professionals, drets, ètica, comunitat
Per a citar: José Leal Rubio (2016). La posició dels professionals davant la vulnerabilitat dels subjectes i dels drets socials. Revista de Treball Social, 207, .