LA PAH: denúncia, propostes i acció directa. L’empoderament com a eina de transformació social

  Carlos Macías Caparrós
Resum

En el present article pretenem fer una foto del dret a l’habitatge a l’estat espanyol, com s’ha fomentat accedir-hi a través de l’endeutament, l’estafa hipotecaria i la complicitat dels diferents governs i administracions. La Plataforma d’Afectats per la Hipoteca com a resposta de la ciutadania organitzada, com es decideix abordar la problemàtica de les afectades per la hipoteca, fent un especial èmfasien el procés d’empoderament, l’assessorament col.lectiu i els processos d’autotutela del dret a l’habitatge. Finalment, com abordem les noves situacions de lloguer i ocupacions, alhora que tracem unes línies sobre els reptes i fites a aconse guir.

PDF icon Download article (5.54 MB)
Paraules clau:
Empoderament, estigma pobresa, solidaritat, companyerisme, suport mutu, desobediència, lluita, col.lectiu, desnonament, ocupació, dret a l’habitatge
Per a citar: Carlos Macías Caparrós (2016). LA PAH: denúncia, propostes i acció directa. L’empoderament com a eina de transformació social. Revista de Treball Social, 209, .