La integració dels serveis socials i de salut per a les persones grans

  Annamaria Campanini
Resum

La integració dels serveis socials i de salut per a la gent gran és una necessitat bàsica. L’article presenta una reflexió sobre el sentit general, combinació i alternatives d’integració en el sector específic de la tercera edat en el context italià. També destaca els elements més crítics que sorgeixen de la situació econòmica actual i la importància dels programes de formació en els professionals de la salut i socials per fer la seva integració professional més eficaç.

PDF icon Download article (2.52 MB)
Paraules clau:
Integració, serveis socials i de salut, persones grans, Itàlia
Per a citar: Annamaria Campanini (2015). La integració dels serveis socials i de salut per a les persones grans. Revista de Treball Social, 206, .