La gestió de casos en el context sociosanitari

  Alicia Sarabia-Sánchez
Resum

La necessitat d’intervenció de les àrees social i sanitària per a l’atenció a les persones amb malalties cròniques complexes que necessiten també suport social ha donat lloc a la posada en funcionament de programes d’atenció integral social i sanitària en els quals es promou la gestió de casos com a mètode d’intervenció. Aquest article prova d’acotar aquest mètode i la seva adequació a l’entorn de treball amb persones que necessiten la col. laboració dels dos sistemes per a la seva atenció.

PDF icon Download article (190.32 KB)
Paraules clau:
Gestió de casos, gestió de les cures, interdisciplinaritat
Per a citar: Alicia Sarabia-Sánchez (2015). La gestió de casos en el context sociosanitari. Revista de Treball Social, 206, .