La Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat: impacte de l’article 12 en la capacitat jurídica i les figures de protecció en vista d’una possible reforma legislativa

  Ferran Blanco Ros
Resum

Les previsions de l’article 12 de la Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat suposen un trencament en la manera en què interactuem amb les persones amb discapacitat des del punt de vista jurídic i social. Obliga a repensar i redefinir els paradigmes en els quals es basen les figures de protecció adreçades a aquest col.lectiu desplegades al Codi Civil de Catalunya i, per extensió, el paper del treball social.

PDF icon Download article (1.88 MB)
Paraules clau:
(Dis)capacitat, capacitat jurídica, tutela, suport en la presa de decisions
Per a citar: Ferran Blanco Ros (2016). La Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat: impacte de l’article 12 en la capacitat jurídica i les figures de protecció en vista d’una possible reforma legislativa. Revista de Treball Social, 207, .