La constitucionalització dels drets socials: una proposta del Col.legi Oficial de Treball Social de Catalunya

  Mercè Ginesta
Resum

En aquest article es presenta una proposta de constitucionalització dels drets socials des de la mirada del treball social, a fi de contribuir en el procés constituent en què estem immersos. Es fa una aportació àmplia en relació a diferents drets socials, com el de la salut, l’educació, el treball, l’habitatge, etc., posant un èmfasi especial en el dret als serveis socials, entenent que cal redefinir i acotar el seu contingut per aconseguir-ne el desenvolupament i la garantia efectiva.

PDF icon Download article (1.82 MB)
Paraules clau:
Drets socials, constitucionalització, dignitat, serveis socials, garantia
Per a citar: Mercè Ginesta (2016). La constitucionalització dels drets socials: una proposta del Col.legi Oficial de Treball Social de Catalunya. Revista de Treball Social, 207, .