La “carrera moral” de les mares que sobreviuen a l’abús sexual dels seus fills

Christoffer
Reyes Legaza
Inicials: 
C.
ORCID: 
0000-0002-2939-1231
Constanza
Cantera Rey
Inicials: 
C.
ORCID: 
0000-0003-0131-5277
  DOI: 10.32061/RTS2019.217.03
Resum

L’article fa una revisió teòrica del lloc que ocupen les mares co-víctimes de l’abús sexual dels seus fills. Intenta desmuntar idees arrelades com l’instint matern y les reaccions socials que s’esperen del gènere femení. Posteriorment, es caracteritzen les particularitats d’aquelles mares implicades en la credibilitat i el suport als seus fills, a més dels obstacles que comporta el fet de posar-se al costat de les víctimes. Així mateix, s’ofereixen pistes sobre la feina terapèutica que cal dur a terme individualment i en grup. Finalment, s’analitza des de diverses perspectives el concepte del perdó i la seva pertinença en el procés reparador.

PDF icon Download article (143.61 KB)
Paraules clau:
Carrera moral, abús sexual, mares supervivents, victimització secundària, treball terapèutic
Per a citar: Reyes Legaza, C., Cantera Rey, C. (2019). La “carrera moral” de les mares que sobreviuen a l’abús sexual dels seus fills. Revista de Treball Social, 217, 51-66. doi:10.32061/RTS2019.217.03.
Referències bibliogràfiques:

Álvarez, P., Socorro, A., i Capella, C. (2012). Influencia de una intervención grupal para madres en el cambio psicoterapéutico de sus hijos/as víctimas de agresiones sexuales. Revista de Psicología, 21(2), Recuperat de: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=264/26424861002.

Badinter, E. (1981). ¿Existe el amor maternal? Barcelona: Paidós-Pomaire.

Baita, S., i Moreno, P. (2015). Abuso sexual infantil. Cuestiones relevantes para su tratamiento en la justicia. Montevideo, Uruguai: Fons de les Nacions Unides per a la Infància, UNICEF Uruguai; Fiscalia General de la Nació; Centre d’Estudis Judicials d’Uruguai.

Bannister, A. (2012). Terapias creativas con niños traumatizados. Buenos Aires: Lumen.

Barudy, J. (1998). El dolor invisible de la infancia. Una lectura ecosistémica del maltrato infantil. Barcelona: Paidós.

Delage, M. (2010). Resiliencia Familiar. El nicho familiar y la superación de las heridas. Barcelona: Gedisa

Fiorini, H. (1992). Teorías y técnicas de Psicoterapia. Buenos Aires: Editorial Nueva Edición.

Forward, S. (1990). Padres que odian. La incomprensión familiar: un problema con solución. Barcelona: Grijalbo.

Grosz, C. A., Kempe, R. S., i Kelly, M. (2000). Extrafamilial sexual abuse: treatment for child victims and their families. Child Abuse & Neglect, 24(1), 9-23. doi:10.1016/s0145-2134(99)00113-1.

Hooper, C. (1994). Madres sobrevivientes al abuso sexual de sus niños. Buenos Aires: Editorial Nueva Visión.

Intebi, I. (2012). Estrategias y modalidades de intervención en abuso sexual infantil intrafamiliar. Santander: Institut Càntabre de Serveis Socials.

Intebi, I. (2013). Abuso sexual infantil en las mejores familias. Buenos aires: Granica.

Krause, M., Parra, G. de la, Arístegui, R., Dagnino, P., Tomicic, A., Valdés, N., Vilches, O., Echávarri, O., Ben-Dov, P., Reyes, L., Altimir, C., i Ramírez, I. (2006). Indicadores genéricos de cambio en el proceso psicoterapéutico. Revista Latinoamericana de Psicología, 38(2), 299-325.

López, F. (2014). Los abusos sexuales a menores y otras formas de maltrato sexual. Madrid: Editorial Síntesis.

Malacrea, M. (2000). Trauma y reparación. El tratamiento del abuso sexual en la infancia. Barcelona: Paidós.

Muller, M., i López, M. (2013). Madres de hierro. Las madres en el abuso sexual infantil. Buenos Aires: Editorial Maipue.

Sanhueza, L. (Ed.) (2010). Abuso sexual infanto juvenil. Reflexiones desde la práctica. Temuco, Xile: Ediciones Universidad Católica de Temuco.

Sinclair, C., i Martínez, J. (2006). Culpa o Responsabilidad: Terapia con Madres de Niñas y Niños que han Sufrido Abuso Sexual. Psykhe, 15(2), 25-35.

Soza, S., i Gómez, M. (2012). Psicoterapia de grupo de padres: intervención en problemáticas de delitos contra la integridad sexual. Psicopatología y Salud Mental del Niño y del Adolescente, 20, 81-89. Recuperat de: http://www.fundacioorienta.com/wp-content/uploads/2019/02/Elian-Sabrina-...

Walsh, F. (2004). Resiliencia familiar: estrategias para su fortalecimiento. Buenos Aires: Amorrortu.