Intervencions comunitàries des dels serveis socials d’atenció primària

  Maira Costa Casas
Resum

Presentem a continuació dues intervencions comunitàries impulsades des dels Serveis Socials d’Atenció Primària a Manlleu (Osona) amb la finalitat de promoure l’apoderament de dones i famílies en situació d’alta vulnerabilitat social i de facilitar-los l’accés a recursos públics. La combinació d’accions de formació, d’igualtat d’accés a recursos públics i comunitaris, així com el treball en xarxa i la coordinació entre diferents serveis i agents socials, ha estat clau per poder integrar persona-família-grup-comunitat.

PDF icon Download article (1.73 MB)
Paraules clau:
Apoderament, treball en xarxa, igualtat d’accés a recursos, planificació familiar, hort social
Per a citar: Maira Costa Casas (2014). Intervencions comunitàries des dels serveis socials d’atenció primària. Revista de Treball Social, 203, .