Interculturalitat i treball social: noves realitats, nous reptes

Montserrat
Feu Closas
Inicials: 
M.
Resum

L’article planteja els nous reptes del treball social amb els importants moviments migratoris que s’han produït al nostre país en els últims anys. Els treballadors socials es troben, doncs, confrontats a noves situacions socials molt complexes, a noves desigualtats, a forces socials en interacció i canvi i per tant amb la necessitat d’una nova reflexió, d’una redefinició dels seus models d’intervenció. Aquests nous reptes necessiten una millor preparació dels professionals socials per tal de poder fer front als processos que es generen al voltant de la inserció i la integració de la població nouvinguda en el territori. Les teories de la complexitat, de la relació i de la comunicació intercultural ens aporten elements per comprendre millor les nostres societats i poden ajudar-nos a aquest treball en xarxa, més transversal, més comunitari, en relació amb els processos de la nostra societat considerada ja “multicultural” vers la “interculturalitat”.

PDF icon Download article (115.59 KB)
Paraules clau:
Interculturalitat, complexitat, integració, transversalitat
Per a citar: Feu Closas, M. (2023). Interculturalitat i treball social: noves realitats, nous reptes. Revista de Treball Social, 225, 137-147.
Referències bibliogràfiques:

BANKS, S. Ética y valores en el trabajo social. Barcelona: Paidós, 1997. ISBN 84-493-4726-8

BARBERO, J. M.; FEU, M. i VILBROD, A. La identidad inquieta de los trabajadores sociales. Barcelona: Col·legi Oficial de Diplomats en Treball Social i Assistents Socials de Catalunya, 2007. ISBN 978-84-690-6499-3

BARBERO, J. M. i CORTES, F. Trabajo Comunitario, organización y desarrollo social. Madrid: Alianza Editorial, 2005. ISBN 84-206-4726-8

BAUMAN, Z. Comunidad. En busca de la seguridad en un mundo hostil. Madrid: Siglo XXI, 2003. ISBN 84-323-1119-7

BAUMAN, Z. Modernidad líquida. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2002. ISBN 9789505575138

CAMILLERI, C. i COHEN- EMERIQUE, M. Chocs de cultures: Concepts et pratiques de l’interculturel. París: L’Harmattan, 1989. ISBN 978-2738404381

COHEN-EMERIQUE, M. «L’approche interculturelle auprès des migrants». En LEGAULT, G. (ed.) L´intervention interculturelle. Montreal-París: Gaëtan Morin Editeur, 2000. ISBN 978-2-89632-015-8

GUELAMINE, F. Intervenir auprès des populations immigrés. París: Dunod, 2000. ISBN 2-10- 004113-4

JOVELIN, E. Le travail social face à l´interculturalité. París: L’Harmattan, 2002. ISBN 978- 2747532228

MELANO, M.ª C. Un trabajo social para los nuevos tiempos. La construcción de la ciudadanía. Buenos Aires: Editorial Lumen, 2001. ISBN 9789870001409

MORIN, E. Introduction à la pensée complexe. París: ESF Editeur, 1990. ISBN 9782710108009

NAVARRO, S. Redes sociales y construcción comunitaria. Madrid: CCS, 2004. ISBN 84-8316- 741-7

PAYNE, M. Modern social work theory. A critical introduction. Londres: The Macmillan Press Ltd., 1991. ISBN 978-140391 8369

VERBUNT, G. La question interculturelle dans le travail social. París: La Découverte, 2004. ISBN 9782707157850

ZAPATA-BARRERO, R. Multiculturalidad e inmigración. Madrid: Síntesis, 2004. ISBN 84-9756-221-6