Grups amb familiars de pacients amb dany cerebral adquirit. Una experiència compartida

  Mercè Yuguero Rueda
  Teresa Roig i Rovira
Resum

La instauració (o el diagnòstic) d’un dany cerebral adquirit (en endavant DCA), ja segui per causa traumàtica o no, sempre representa un fet excepcional que afecta de manera sobtada i intensa la persona que la pateix i el seu entorn afectiu més proper. Parafrasejant T. Powell (1994), “no només hi ha persones que pateixen dany cerebral, sinó famílies afectades per dany cerebral.” Amb la finalitat de procurar mitigar el dolor que pateixen les famílies de les persones afectades, alhora que oferir-los eines per cobrir les necessitats que presenten en aquesta etapa de neurorehabilitació, a l’Hospital Institut Guttmann es porten a terme grups amb familiars conduïts per un professional de la neuropsicologia i un de treball social sanitari, de manera conjunta.

PDF icon Download article (1.27 MB)
Paraules clau:
Dany cerebral, famílies, neurorehabilitació, grups
Per a citar: Mercè Yuguero Rueda, Teresa Roig i Rovira (2019). Grups amb familiars de pacients amb dany cerebral adquirit. Una experiència compartida. Revista de Treball Social, 201, .