Grup multifamiliar amb adolescents amb trastorn mental. Teixint vincles i creant diàleg.

  Berna Villarreal Castaño
  Sonia Soriano Tormos
  Olga Moreno Aranda
Resum

Aquest article presenta l’experiència de dos anys d’un grup multifamiliar amb adolescents amb trastorn mental atesos en un hospital de dia. Es tracta d’una modalitat grupal que setmanalment convoca els adolescents, les seves famílies i l’equip interdisciplinari de l’hospital, amb l’objectiu essencial d’afavorir la comunicació entre pares i fills per tal d’augmentar el coneixement i la comprensió de les seves vivències i necessitats tot promovent el desenvolupament que, en moltes ocasions, ha quedat bloquejat pel patiment i la problemàtica de salut mental.

PDF icon Download article (1.84 MB)
Paraules clau:
Grup multifamiliar, adolescents, trastorn mental
Per a citar: Berna Villarreal Castaño, Sonia Soriano Tormos, Olga Moreno Aranda (2019). Grup multifamiliar amb adolescents amb trastorn mental. Teixint vincles i creant diàleg.. Revista de Treball Social, 201, .