Gestionar més per intervenir millor en serveis socials d’Atenció Social Primària

  Jose Ignacio Santás García
Resum

Aquest article assenyala les dificultats existents quant a la gestió de la intervenció social que es duu a terme en els serveis socials i pretén formular propostes per a la millora de la seva organització i planificació, atès que les mancances en aquest sentit produeixen no només el col.lapse de l’atenció social primària, sinó la impossibilitat d’atendre de manera adequada la població segons les seves necessitats, a més d’un deteriorament de l’acció professional. 

PDF icon Download article (239.65 KB)
Paraules clau:
Intervenció social, serveis socials, gestió
Per a citar: Jose Ignacio Santás García (2018). Gestionar més per intervenir millor en serveis socials d’Atenció Social Primària. Revista de Treball Social, 213, .