Gestió social en temps de crisi. L’impacte en el treball social

  M. Cristina Rimbau Andreu
Resum

Les quatre peces que componen aquest article versen sobre la relació del treball social i les crisis socials i econòmiques. Una relació estreta i històrica que ajuda a comprendre millor l’acció social de la professió en èpoques d’increment de les desigualtats socials i de la creixent vulnerabilitat social de la població. La primera peça tracta de la gestió social en temps de crisi, i prenent d’exemple els sistemes de protecció social mostra la diversa capacitat protectora d’aquests sistemes en els estats europeus que avui dia viuen la mateixa crisi. Una reflexió dels impactes que l’actual gestió de la crisi està produint en la professió, i potser també en la disciplina, compon la segona peça, mentre la tercera s’endinsa breument en el context social dels orígens de la professió, com a exemple de les oportunitats que les situacions convulses poden contenir. El temps final, curt, postula la necessitat de més treball social en temps de crisi. Un treball social de qualitat en la doble faceta pròpia de la professió i el canvi d’orientació en l’estratègia de reducció de la protecció social i dels serveis socials en temps de crisi.

PDF icon Download article (797.56 KB)
Paraules clau:
Treball social, crisi global i polièdrica, malestar social, gestió social, pressupostos de serveis socials, impactes professionals, impactes metodològics
Per a citar: M. Cristina Rimbau Andreu (2014). Gestió social en temps de crisi. L’impacte en el treball social. Revista de Treball Social, 202, .