Experiència de treball social de grups a l’aula: una aproximació a la malaltia d’Andrade des de la metodologia ApS

Ana J.
Cañas-Lerma
Inicials: 
A. J.
ORCID: 
0000-0001-7235-2070
M. Elena
Cuartero-Castañer
Inicials: 
M. E.
ORCID: 
0000-0002-9510-8721
Tatiana
Casado de Staritzky
Inicials: 
T.
ORCID: 
0000-0003-2414-3877
  DOI: 10.32061/RTS2021.220.07
Resum

La Universitat de les Illes Balears, en col·laboració amb l’Associació Balear de la Malaltia d’Andrade (ABEA), ha dut a terme un projecte d’innovació docent en una de les assignatures de treball social de grups, emmarcat en el 17è ODS. L’objectiu principal va ser sensibilitzar les futures professionals el treball social davant la situació en la qual es troben les persones afectades per la malaltia d’Andrade i les seves famílies. Les malalties rares són una font de malestar important per a les persones afectades i les seves famílies, per la qual cosa la falta de comprensió o coneixement per part de les professionals suposa un hàndicap a l’hora de donar respostes derivades de les necessitats d’aquestes persones. En aquest Projecte d’Aprenentatge-Servei es va proposar el desenvolupament d’una experiència grupal que pogués ser extrapolada a la comunitat, dirigida a les membres d’ABEA. Va ser una experiència vivencial. L’alumnat va passar tant pel rol de treballadora social que facilita el grup, com pel de persona afectada o el de cuidadora o familiar. Les alumnes van comptar amb el suport de membres de l’associació, que van compartir la seva experiència. Els resultats van assenyalar que les estudiants, sense coneixements previs sobre la malaltia, van augmentar el seu nivell de coneixement tant teòric com emocional. Passar pel rol de persona afectada o familiar les va situar en una tessitura diferent, que va fomentar un treball des d’una posició empàtica i col·laborativa. El projecte va suposar un acostament entre la societat, col·lectius, en molts casos invisibilitzats, i la universitat.

PDF icon Download article (177.4 KB)
Paraules clau:
Aprenentatge-Servei, ApS, treball social de grups, malalties rares, intervenció grupal
Per a citar: Cañas-Lerma, A. J., Cuartero-Castañer, M. E., Casado de Staritzky, T. (2021). Experiència de treball social de grups a l’aula: una aproximació a la malaltia d’Andrade des de la metodologia ApS. Revista de Treball Social, 220, 135-149. doi:10.32061/RTS2021.220.07.
Referències bibliogràfiques:

Asociación Balear de la Enfermedad de Andrade (2021). ABEA. Recuperado de http://andradebalear.es/

Consejo General del Trabajo Social. (2021). La contribución del Trabajo Social al cumplimiento de los ODS. [Webinar Trabajo Social]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=SZD7ai1sd6I&feature=youtu.be

CRUE / Comissió de Sostenibilitat. (2015). Institucionalización del Aprendizaje-Servicio como estrategia docente dentro del marco de la Responsabilidad Social Universitaria para la promoción de la Sostenibilidad en la Universidad. Document tècnic aprovat pel Comitè Executiu i el Plenari de la Comissió de Sostenibilitat (Grupo CADEP), celebrat a Lleó el dia 29 de maig de 2015.

Kenny, M., Simon, L. A. K., Kiley-Brabeck, K., i Lerner, R. M. (Eds.) (2002). Promoting Civil Society Through Service Learning: A View of the Issues. En Learning to Serve. Promoting Civil Society Through Service Learning (p. 1-14). Springer.

Manzano-Arrondo, V. (2012). La función comprometida de la universidad. (Tesi doctoral no publicada). Universidad de Valladolid.

Mayor, F. (2009). La problemática de la sostenibilidad en un mundo globalizado. Revista de Educación, núm. extr., 25-52.

Muñoz, C. (2012). Responsabilidad Social Universitaria: Aportes al enriquecimiento del concepto desde la dimensión de las prácticas. En Documento de Trabajo Nº 23. Serie Documentos de Trabajo. Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación IUDC-UCM.

Naciones Unidas. (2021). Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Recuperado de: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/

Negre, F., de Benito, B., y Verger, S. (2018). Más allá del voluntariado: Una aproximación al Aprendizaje-Servicio para la formación inicial de profesorado en el ámbito de la pedagogía hospitalaria. International Studies on Law and Education, 29/30, 147-166.

Parra, B. (2014). Una revisión del trabajo social grupal. Revista de Treball Social, 201, 23-29.

Paz-Lourido, B. (2017). El Aprendizaje-Servicio, ¿una metodología a considerar en la formación universitaria en Fisioterapia? Fisioterapia, 39(6), 227-228.

Paz-Lourido, B.; Negre, F.; Verger, S., i de Benito, B. (2018). L’aprenentatge-servei a l’educació superior: de les experiències puntuals a la institucionalització. Dins T. Lleixà Arribas, B. Gros Salvat, T. Mauri Majós, i J. L. Medina (Coords), Educació 2018-2020. Reptes, tendències i compromisos. IRE-UB.

Raya-Díez, E., i Caparrós, N. (2013). Aprendizaje-Servicio en las prácticas externas de Grado. La experiencia de la Universidad de la Rioja en el Grado de Trabajo Social. Revista internacional de educación para la justicia social (RIEJS), 2(2), 131-154.

Real Decreto 1791/2010, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto del Estudiante Universitario, BOE núm. 318 § 20147 (2010).

Rubio, L., Prats, E., y Gómez, L. (Coords.). (2013). Universidad y sociedad. Experiencias de aprendizaje servicio en la universidad. Colección Educación y Comunidad, 8. Institut de Ciències de l’Educació. Universitat de Barcelona.

Speck, B. W. (2001). Why Service-Learning?. New directions for higher education, 114, 3-13.

Tapia, M. N. (2006). Aprendizaje y servicio solidario en el sistema educativo y las organizaciones juveniles. Editorial Ciudad Nueva.

Tapia, M. N. (2018). El compromiso social en el currículo de la Educación Superior. CLAYSS.

UNESCO (1998). Declaración mundial sobre la educación superior en el siglo XXI: Visión y acción. Educación Superior y Sociedad. Conferencia mundial sobre la educación superior, 9(2), 97-113.

RTS - 220
220